تاریخ شروع فعالیت :1399

میلگرد بستر فولاد پارس

شرکت میلگرد بستر فولاد پارس با بهره گيری از تجهيزات و دانش کافی و با هدف ارايه محصولات صنايع مفتولی و همچنين مشاوره در زمينه های فوق در سال 1394تاسيس گرديد. ما در این واحد در راستای خدمت به صنعت کشور همواره کوشيده ایم که با توجه به صداقت کاری و ارايه کيفيت بالای محصولات گامی در جهت خودکفايی کشور برداشته باشیم.

ما را بهتر بشناسید

پروژه با موفقیت به پایان رسید

بازخود مثبت

مشتری راضی داریم

سال تجربه