(4.2) براساس 965 دیدگاه
قیمت:

3,900 تومان


قلاب‌ها در وال پست برای اتصال میلگردهای بستر به یکدیگر و ایجاد اتصالات محکم و پایدار استفاده می‌شوند. قلاب‌ها به صورت عمودی بر روی میلگردهای بستر قرار می‌گیرند و با استفاده از مهره‌های مناسب به میلگردهای بستر متصل می‌شوند. قلاب‌ها به دو نوع معمولی و دوگوش تقسیم می‌شوند. قلاب‌های دووش برای اتصال دو میلگرد به یکدیگر استفاده می‌شوند، در حالی که قلاب‌های معمولی برای اتصال یک میلگرد به دیگری به کار می‌روند. در هر صورت، استفاده از قلاب‌هایاسب و متناسب با سایز میلگردهای بستر، می‌تواند به ایجاد اتصالات محکم و پایدار در وال پست کمک کند و از ایجاد مشکلات در آینده جلوگیری کند.