(4.2) براساس 1051 دیدگاه
قیمت:

4,500 تومان


گیره‌ها در وال پست برای اتصال میلگردهای بستر به دیوارهای سختمانی و یا ستون‌های فلزی استفاده می‌شوند. گیره‌ها به صورت افقی بر روی میلگردهای بستر قرار می‌گیرند و با استفاده از پیچ‌هایاسب به دیوارها و ستون‌ها متصل می‌شوند. گیره‌ها به دو نوع معمولی و دوگوش تقسیم می‌شوند. گیره‌های دوگوش برای اتصال دو میلگرد به دیوار یا ستون به کار می‌روند، در حالی که گیره‌های معمولی برای اتصال یک میلگرد به دیوار یا ستون به کار می‌روند. در هر صورت، استفاده از گیره‌های متناسب با سایز میلگردهای بستر و با کیفت مناسب، می‌تواند به ایجاد اتصالات محکم و پایدار در وال پست کمک کند و از ایجاد مشکلات در آینده جلوگی کند.